သရဖီ ဆေးခန်း

1 Mins read

  • 01-565631
  • အမှတ် 313၊ သစ္စာလမ်း၊ 9 ရပ်ကွက်၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။