သမားတော် အထွေထွေရောဂါကုဆေးခန်း

1 Mins read

  • 01-652417, 01-652418
  • အမှတ် 8/B၊ ပြည်လမ်း၊ ၈ မိုင်လမ်းဆုံ၊ 5 ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။