သစ္စာ ဆေးခန်း

1 Mins read

သစ္စာ ဆေးခန်း

1 Mins read

  • 01-579976
  • အမှတ် 932၊ သစ္စာလမ်း၊ 7 ရပ်ကွက်၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။