သစၥာရာဇာ(ပုဂၢလိကေဆးရံု)

1 Mins read

  • 02-33423, 02-60478, 02-61678
  • အမွတ္ ၁၄၄၊ ၂၉လမ္း၊ ၇၆လမ္း ႏွင့္ ၇၇လမ္း ၾကား၊ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ ေဆး႐ံုႀကီး ေျမာက္ဘက္