ရန္ကင္းကေလးေဆး႐ံုႀကီး

1 Mins read

  • 01-8550684~7
  • အမွတ္ 90၊ သစၥာလမ္းမႀကီး၊ ကံဘဲ့၊ သစၥာလမ္း၊ 7 ရပ္ကြက္၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕ နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ။