ယမုံနာ ဆေးခန်း

  • 01-553369
  • အမှတ် 55/B၊ ယမုံနာအိမ်ယာ၊ သဘောၤကျင်းလမ်း၊ ယမုံနာ 2 ရပ်ကွက်၊ ဒေါပုံမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။