မႏၲေလးအေထြေထြေရာဂါကုေဆး႐ံုႀကီး(အစိုးရေဆးရံု)

1 Mins read

  • 02-4039001, 02-4039007, 02-4039002
  • ၃၀လမ္း၊ ၇၆လမ္း ႏွင့္ ၇၇လမ္း ၾကား၊ စိတၱရမဟီရပ္၊ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္