မႏၲေလးဂီ်အီးစီ (Mandalay G E C)

1 Mins read

  • 02-36710, 02-36711
  • ၇၃လမ္း၊ ၂၆လမ္း ႏွင့္ ၂၇လမ္း ၾကား၊ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္။, 73 St., Between 26 St. and 27 St,Chan Aye Thar Zan Tsp.