မႏၲလာေဆးရံု

1 Mins read

  • 02-4023465, 02-4035799, 02-4032909
  • ၃၂လမ္း ႏွင့္ ၃၃လမ္း ၾကား၊ ၆၈လမ္း ႏွင့္ ၆၉လမ္း ၾကား၊ ပတ္ကုန္းေပ်ာ္ဘြယ္၊ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္