မွန်မြတ် ဆေးခန်း

1 Mins read

  • 01-561142, 09-420071093
  • အမှတ် 63၊ နှင်းဆီကုန်းလမ်း၊ သုဝဏ္ဏ (က) ရပ်ကွက်၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။