မွတ်ဆလင်ကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးရုံ

1 Mins read

  • 01-376648, 01-381893, 01-255967
  • အမှတ် 196/200၊ မဟာဗန္ဓုလပန်းခြံလမ်း၊ ကျောက်တံတားမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။