မုဒိတာ အထွေထွေရောဂါကုဆေးခန်း

1 Mins read

  • 01-388051, 09-254073900
  • အမှတ် 140၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း(အောက်)၊ ကျောက်တံတားမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။