မိုးမေတ္တာ ဆေးရုံ

1 Mins read

  • +95523 568
  • အမှတ် 30၊ အောင်မြေသာစည် 1 လမ်း၊ 1 ရပ်ကွက်၊ (လှည်းတန်း- ဆင်ရေတွင်းမှတ်တိုင်)၊ ကမာရွတ်မြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။