မိုးေမတၱာ ေဆး႐ံု

1 Mins read

  • 01-523 568, 01-523 564, 09-864 5664 ေမတၱာဦး ေဆး႐ံု
  • အမွတ္ 30၊ ေအာင္ေျမသာစည္ 1 လမ္း၊ 1 ရပ္ကြက္၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕ နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ။