မဟာ ဆေးခန်း

  • 01-931 7121, 01-539 660, 09-259 267451
  • အမှတ် 14၊ ပိတောက်ပင်လမ်း၊ ညဈေးမှတ်တိုင်၊ ကြည့်မြင်တိုင်မြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။