မင်း (သားဖွားမီးယပ်) (Specialist Clinic) ဆေးခန်း

1 Mins read

  • 01-565319, 01-566199
  • အမှတ် 692၊ သစ္စာလမ်း၊ 6 ရပ်ကွက်၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။