ပါရဂူ ဆေးရုံ

1 Mins read

  • +951294 616
  • အမှတ် 140/144၊ အနော်ရထာလမ်း၊ 48-လမ်းထောင့်၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။