ပါရဂူ ဆေးရုံ

1 Mins read

  • 01-294 616, 01-294 252, 01-294 293
  • အမှတ် 140/144၊ အနော်ရထာလမ်း၊ 48-လမ်းထောင့်၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။