နီလာကျော် အရိုး၊ အကြော ဆေးကုခန်း

  • 09-5183907, 09-73165538
  • အမှတ် 1036၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊ 11 ရပ်ကွက်၊ ရွှေပြည်သာမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။