ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်းဆေးရုံ

  • +951585195
  • မင်းရဲကျော်စွာလမ်း၊ 122 ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ ပိုင်းမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။