ထွန်းမေတ္တာ ဆေးခန်း

1 Mins read

  • 09-5187356, 01-566863
  • အမှတ် 674၊ မေတ္တာလမ်း၊ 9 ရပ်ကွက်၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။