ထွန်းစေတနာ ဆေးခန်း

1 Mins read

  • 01-229780
  • အမှတ် 56၊ ဆင်ရေကန်လမ်း၊ ဆင်မင်းရပ်ကွက်၊ အလုံမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။