တာမွေဒေသန္တရဆေးခန်

  • 01-555830
  • အမှတ် 388၊ ဗညားဒလလမ်း၊ တာမွေမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။