တက္ကသိုလ်များဆေးရုံ

1 Mins read

  • 01-535541
  • အမှတ် 160၊ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်း၊ 9 ရပ်ကွက်၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။