တက်လမ်းအထူးကုဆေးခန်း

  • +951564585, 09-5154664
  • အမှတ် 61၊ သံသုမာလမ်း၊ 7 ရပ်ကွက်၊ တောင်ဥက္ကလာမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။