စန္ဒာမင်း အထူးကုဆေးခန်း

1 Mins read

  • 01-9190199, 09-73242425, 09-253693024, 09-963007536
  • အမှတ် 15၊ မင်းနန္ဒာလမ်း (ဝက်စုမှတ်တိုင်)၊ ဒေါပုံမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။