စံပြ အထူးကုဆေးခန်း

  • 09-73135277
  • အမှတ် 78၊ သမိန်ဗရမ်းလမ်း၊ တာမွေမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။