စိမ်းလဲ့ေ၀ အထူးကုဆေးခန်း

1 Mins read

  • 01-611234, 01-610850
  • အမှတ် 186၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်း၊ 2 ရပ်ကွက်၊ ရွှေပြည်သာမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။