စိတ်ရောဂါကုဆေးရုံကြီး

1 Mins read

  • +951585 197, 01-585115, 01-585116
  • အမှတ် 164၊ အမှတ် 7 လမ်းမကြီး၊ ရွာသာကြီးရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ ပိုင်းမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။