စိတ္က်န္းမာေရး ေဆး႐ုံႀကီး (Mental Health Hospital) – အစိုးရေဆးရံု

1 Mins read

  • 09-790367216, 09-768558436, 09-965448498
  • ျမစ္ငယ္-ထံုးဘိုျဖတ္လမ္း၊ ေတာတြင္႐ြာ၊အမရပူရၿမိဳ႕နယ္၊