စန်းသော်တာ မျက်စိဆေးခန်း

1 Mins read

  • 01-662 606, 09-861 6909, 09-250 149532
  • တိုက် B-4 ၊ အခန်း B-1 ၊ ရန်ကုန်အင်းစိန်လမ်းမကြီး၊ သမိုင်းလမ်းဆုံ (ဓာတ်ငွေ့ရည်ဆိုင်ရှေ့) ၊ အမှတ် 3 ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။