ချမ်းသာသုခ ဆေးခန်း

1 Mins read

  • 09-5412376, 01-534316
  • အမှတ် 40/B၊ ရန်ကုန်အင်းစိန်လမ်းမကြီး၊ စံရိပ်ငြိမ် 2 လမ်း၊ ကမာရွတ်မြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။