ခုတင္(၃၀၀)ဆံ့ကေလး ေဆး႐ံုႀကီး (အစိုးရေဆးရံု)

1 Mins read

  • 02-4032225, 02-4033965
  • ၃၀လမ္း၊ ၇၄လမ္း ႏွင့္ ၇၅လမ္း ၾကား၊ စိတၱရမဟီရပ္၊ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္