ခိုင် ဆေးခန်း

1 Mins read

  • 01-512740
  • အခန်း 006၊ တိုက် 1၊ ရန်ကုန်-အင်းစိန်လမ်းမကြီး၊ အောင်မြေသာစည်အိမ်ယာ၊ 1 ရပ်ကွက်၊ ကမာရွတ်မြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။