ကံ့ကော်ဖူး (Polyclinic) ဆေးခန်း

1 Mins read

  • 01-578402, 09-73055332
  • အမှတ် 768၊ သုမင်္ဂလာလမ်း၊ 7 ရပ်ကွက်၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။