ကမာရွတ်ဒေသန္တရဆေးခန်း

1 Mins read

  • 01-534262
  • အမှတ် 92/94၊ လှည်းတန်းလမ်း၊ 3 ရပ်ကွက်၊ ကမာရွတ်မြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။