Home Knowledgebase
Adezio Cetrizine

Adezio Cetrizine စီထရင္း ေခၚ ဆက္ထရဇင္း ထုတ္ပိုးမႈပံုစံ အရည္ပံုစံ (လိုင္ခ်ီးအနံ႔အရသာ) အသံုးျပဳပံုမ်ား -ဥတုအေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ နွာေစးျခင္း၊ နွာမႊန္ျခင္း -အင္ပ်ဥ္ထျခင္း၊ အဖိန္းထျခင္း -မ်က္ေစ့ယားျခင္း၊ နီျခင္း၊ မ်က္ရည္ယိုျခင္း ေဆးအၫႊန္း -အသက္ ၁၂နွစ္အထက္ကေလး ျဖစ္ပါက…

Afix Cefixime

Afix Cefixime ဆီဖစ္ဇင္းမ္ ထုတ္ပိုးမႈပံုစံ ေဆးေတာင့္၊ ေဆးရည္ ေဆးအေၾကာင္း ဤေဆးသည္ ဘက္တီးရီးယား ပိုးသတ္ေဆး ျဖစ္ပါသည္။ ကက္ဖလိုစပိုရင္ တတိယမ်ိဳးဆက္ ေဆးျဖစ္ၿပီး ဘက္တီးရီယား ဆဲလ္၏ အခြံကို ဖ်က္ဆီးျခင္းျဖင့္ ပိုးသတ္ေသာ ေဆးျဖစ္သည္။ အသံုးျပဳပံုမ်ား နိုင္စီးရီးယား…