ဒေါက်တာမြင့်ဦး(GP) မှ ကာကွယ်ဆေးထိုး၍ကာကွယ်နိုင်သော လိင်မှတဆင့်ကူးစက်နိုင်သော ရောဂါအကြောင်းပြောကြားခြင်း