သွေးတွင်းသကြားတိုင်းစက်ဖြင့်  သွေးချိုဆီးချိုတိုင်းတာနည်း