အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး ဘာေၾကာင့္ကိုယ္ဝန္မရႏိုင္သလဲ?

မ်ိဳးဆက္ျပန္႔ပြားျခင္း (ကိုယ္ဝန္ရျခင္း) ဆိုတာဟာ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးႏွစ္ဦးလံုး မ်ိဳးပြားႏိုင္စြမ္း႐ွိမွ မ်ိဳးေစ့သေႏၶတည္လာႏိုင္တာျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသားဘက္က မ်ိဳးပြားႏိုင္စြမ္း (သုက္ေကာင္ အေရအတြက္ႏွင့္ ပံုမွန္သုက္ေကာင္အရြယ္ႏွင့္ပံုစံ) ႐ွိေပမယ့္ အမ်ိဳးသမီးဘက္မွာ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္႐ွိေနခဲ့ရင္ ကိုယ္ဝန္သေႏၶသားမရႏိုင္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား မ်ိဳးပြားႏိုင္စြမ္းမ႐ွိျခင္း (အရပ္အေခၚ ျမံဳ ျခင္း) ျဖစ္ေစတဲ့အေၾကာင္းေတြကို တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

ကိုယ္ဝန္မရႏိုင္ျခင္း (Infertility) ဟာ ကမၻာေပၚ႐ွိ စံုတြဲ ၆တြဲ မွာ တစ္တြဲ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ျပႆနာတစ္ရပ္အေနနဲ႔႐ွိေနပါတယ္။ ဒီအထဲကမွ တစ္ဝက္ဟာ အမ်ိဳးသမီးဘက္မွ ကိုယ္ဝန္မရႏိုင္ျခင္း (ျမံဳျခင္း)ေၾကာင့္ျဖစ္တယ္လို႔ စစ္တမ္းမ်ားအရသိ႐ွိရပါတယ္။

ဘယ္အေၾကာင္းေတြေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးေတြ ကိုယ္ဝန္မရႏိုင္တာလဲ?

အျဖစ္အမ်ားဆံုးနဲ႔ အဓိကအက်ဆံုးအခ်က္ကေတာ့ ဓမၼတာသားဥေႂကြျခင္းဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားနဲ႔ သားအိမ္၊ သားဥႁပြန္ ႏွင့္ သားအိမ္ေခါင္းတြင္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ႐ွိခဲ့ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အမ်ိဳးတစ္ေယာက္ဟာ အသက္ႀကီးလာတာနဲ႔အမ်ွ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ႏိုင္ေခ်ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ တစ္ျဖည္းျဖည္း နည္းလာတာကိုလည္းေတြ႔႐ွိရပါတယ္။

သားဥေႂကြျခင္းဆိုင္ရာျပႆနာေတြကေတာ့

 • အမ်ိဳးသမီး ေဟာ္မုန္းဓာတ္မညီမ်ွျခင္း
 • သားအိမ္တြင္ အလံုးအႀကိတ္တည္ျခင္း
 • အရက္ေသစာႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါး အလြန္အကြၽံ သံုးစြဲျခင္း
 • လည္ပင္းႀကီးေရာဂါဆိုင္ရာ၏ ေနာက္ဆက္တြဲ မ်ိဳးပြားႏိုင္စြမ္းက်ဆင္းျခင္း
 • အဝလြန္ျခင္းႏွင့္ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားျခင္း တို႔ေၾကာင့္ပဲျဖစ္ပါတယ္။

မ်ိဳးပြာအဂၤါမ်ားဆိုင္ရာေၾကာင့္ ကေလးမရေစႏိုင္တဲ့ ေရာဂါေတြကေတာ့

 • ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ဖူးျခင္း (ဒီအခ်က္ကို အဓိက အေလးေပးၿပီးေျပာခ်င္ပါတယ္။ အခုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အခ်ိဳ႕ေသာနိုင္ငံမ်ားမွာလိုမ်ိဳး တရားဝင္ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ဆီးျခင္း ဥပေဒ မ႐ွိတဲ့အတြက္ ၿမိဳ႕မွာလည္း ၿမိဳ႕အေလ်ာက္ တိုးတိုးတိတ္တိတ္၊ ေတာနယ္ေတြမွာလည္း နယ္အေလ်ာက္ တိုးတိုးတိတ္တိတ္ သန္႔႐ွင္းစြာျဖစ္ေစ၊ ညစ္ပတ္ၿပီးပိုးဝင္လြယ္ေသာ မက်ည္း႐ိုး၊ သံခ်ိတ္စသည္တို႔ျဖင့္ျဖစ္ေစ ဖ်က္ခ်ေနၾကသူေတြ မ်ားျပားလာတဲ့အတြက္ မိခင္ရဲ႕အသက္အႏၲရာယ္ကိုၿခိမ္းေျခာက္ေနတဲ့ကိစၥႀကီးျဖစ္တဲ့အျပင္ အသက္႐ွင္ခဲ့ရင္ေတာင္ ေနာက္ေနာင္ကိုယ္ဝန္ရဖို႔ ခဲယဥ္းေစပါတယ္။)
 • မ်ိဳးပြားအဂၤါမ်ားကိုပိုးဝင္ျခင္း (လိင္မွတစ္ဆင့္ကူးစက္ေသာေရာဂါမ်ား ဂႏို၊႐ွန္ခရိြဳက္ စသည္)
 • သားအိမ္တြင္း အသားလံုးတည္ျခင္းႏွင့္ေနာက္ဆက္တြဲ သားအိမ္နံရ့္မ်ားထိခိုက္ပ်က္စီးျခင္း
 • နာတာ႐ွည္ေရာဂါမ်ား
 • သားအိမ္ျပင္ပတြင္ေနရာမွား၍ သေႏၶတည္ဖူးျခင္း (ectopic pregnancy)
 • ေမြးရာပါ ဗီဇဆိုင္ရာေရာဂါမ်ား ေၾကာင့္ပဲျဖစ္ပါတယ္။

မ်ိဳးပြားႏိုင္စြမ္းက်ဆင္းျခင္းကို ကာကြယ္ႏိုင္သလား?

မ်ိဳးပြားႏိုင္စြမ္းက်ဆင္းမႈကို ကာကြယ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဓိကျဖစ္ေစႏိုင္တဲ့ေနထိုင္မႈပံုစံမ်ားျဖစ္တဲ့

 • လိင္မႈဆိုင္ရာကူးစက္ေရာဂါမရေအာင္ကာကြယ္ျခင္း (အကာအကြယ္သံုးျခင္း၊ တစ္လင္တစ္မယားစနစ္က်င့္သံုးျခင္း စသည္)
 • အရက္ေသစာႏွွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးအလြန္အကြၽံသံုးစြဲမႈကိုေ႐ွာင္က်ဥ္ျခင္း
 • တစ္ကိုယ္ေရသန္႔႐ွင္းမႈ၊ မိန္းမကိုယ္သန္႔႐ွင္းမႈကို ဂ႐ုစိုက္ေပးျခင္း
 • ပံုမွန္က်န္းမာေရးေဆးစစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း တို႔ျဖင့္ ကာကြယ္ႏိုင္ပါတယ္။

အကယ္၍ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးဟာ အနည္းဆံုးတစ္ႏွစ္ၾကာသည္အထိ ကိုယ္ဝန္ရ႐ွိရန္ ႀကိဳးစားေနလ်က္နဲ႔မွ ကေလးမရဘူးဆိုရင္ေတာ့ ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈ႐ွိေနၿပီျဖစ္တဲ့အတြက္ သားဖြားမီးယပ္အထူးကုဆရာဝန္ႀကီးမ်ားနဲ႔ ျပသကာ ကုသမႈခံယူသင့္ေၾကာင္း အၾကံျပဳလိုက္ရပါတယ္။

ေမတၱာျဖင့္
စိုင္းျမတ္သူ

အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး ဘာေၾကာင့္ကိုယ္ဝန္မရႏိုင္သလဲ?

မ်ိဳးဆက္ျပန္႔ပြားျခင္း (ကိုယ္ဝန္ရျခင္း) ဆိုတာဟာ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးႏွစ္ဦးလံုး မ်ိဳးပြားႏိုင္စြမ္း႐ွိမွ မ်ိဳးေစ့သေႏၶတည္လာႏိုင္တာျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသားဘက္က မ်ိဳးပြားႏိုင္စြမ္း (သုက္ေကာင္ အေရအတြက္ႏွင့္ ပံုမွန္သုက္ေကာင္အရြယ္ႏွင့္ပံုစံ) ႐ွိေပမယ့္ အမ်ိဳးသမီးဘက္မွာ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္႐ွိေနခဲ့ရင္ ကိုယ္ဝန္သေႏၶသားမရႏိုင္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား မ်ိဳးပြားႏိုင္စြမ္းမ႐ွိျခင္း (အရပ္အေခၚ ျမံဳ ျခင္း) ျဖစ္ေစတဲ့အေၾကာင္းေတြကို တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

ကိုယ္ဝန္မရႏိုင္ျခင္း (Infertility) ဟာ ကမၻာေပၚ႐ွိ စံုတြဲ ၆တြဲ မွာ တစ္တြဲ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ျပႆနာတစ္ရပ္အေနနဲ႔႐ွိေနပါတယ္။ ဒီအထဲကမွ တစ္ဝက္ဟာ အမ်ိဳးသမီးဘက္မွ ကိုယ္ဝန္မရႏိုင္ျခင္း (ျမံဳျခင္း)ေၾကာင့္ျဖစ္တယ္လို႔ စစ္တမ္းမ်ားအရသိ႐ွိရပါတယ္။

ဘယ္အေၾကာင္းေတြေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးေတြ ကိုယ္ဝန္မရႏိုင္တာလဲ?

အျဖစ္အမ်ားဆံုးနဲ႔ အဓိကအက်ဆံုးအခ်က္ကေတာ့ ဓမၼတာသားဥေႂကြျခင္းဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားနဲ႔ သားအိမ္၊ သားဥႁပြန္ ႏွင့္ သားအိမ္ေခါင္းတြင္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ႐ွိခဲ့ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အမ်ိဳးတစ္ေယာက္ဟာ အသက္ႀကီးလာတာနဲ႔အမ်ွ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ႏိုင္ေခ်ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ တစ္ျဖည္းျဖည္း နည္းလာတာကိုလည္းေတြ႔႐ွိရပါတယ္။

သားဥေႂကြျခင္းဆိုင္ရာျပႆနာေတြကေတာ့

 • အမ်ိဳးသမီး ေဟာ္မုန္းဓာတ္မညီမ်ွျခင္း
 • သားအိမ္တြင္ အလံုးအႀကိတ္တည္ျခင္း
 • အရက္ေသစာႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါး အလြန္အကြၽံ သံုးစြဲျခင္း
 • လည္ပင္းႀကီးေရာဂါဆိုင္ရာ၏ ေနာက္ဆက္တြဲ မ်ိဳးပြားႏိုင္စြမ္းက်ဆင္းျခင္း
 • အဝလြန္ျခင္းႏွင့္ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားျခင္း တို႔ေၾကာင့္ပဲျဖစ္ပါတယ္။

မ်ိဳးပြာအဂၤါမ်ားဆိုင္ရာေၾကာင့္ ကေလးမရေစႏိုင္တဲ့ ေရာဂါေတြကေတာ့

 • ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ဖူးျခင္း (ဒီအခ်က္ကို အဓိက အေလးေပးၿပီးေျပာခ်င္ပါတယ္။ အခုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အခ်ိဳ႕ေသာနိုင္ငံမ်ားမွာလိုမ်ိဳး တရားဝင္ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ဆီးျခင္း ဥပေဒ မ႐ွိတဲ့အတြက္ ၿမိဳ႕မွာလည္း ၿမိဳ႕အေလ်ာက္ တိုးတိုးတိတ္တိတ္၊ ေတာနယ္ေတြမွာလည္း နယ္အေလ်ာက္ တိုးတိုးတိတ္တိတ္ သန္႔႐ွင္းစြာျဖစ္ေစ၊ ညစ္ပတ္ၿပီးပိုးဝင္လြယ္ေသာ မက်ည္း႐ိုး၊ သံခ်ိတ္စသည္တို႔ျဖင့္ျဖစ္ေစ ဖ်က္ခ်ေနၾကသူေတြ မ်ားျပားလာတဲ့အတြက္ မိခင္ရဲ႕အသက္အႏၲရာယ္ကိုၿခိမ္းေျခာက္ေနတဲ့ကိစၥႀကီးျဖစ္တဲ့အျပင္ အသက္႐ွင္ခဲ့ရင္ေတာင္ ေနာက္ေနာင္ကိုယ္ဝန္ရဖို႔ ခဲယဥ္းေစပါတယ္။)
 • မ်ိဳးပြားအဂၤါမ်ားကိုပိုးဝင္ျခင္း (လိင္မွတစ္ဆင့္ကူးစက္ေသာေရာဂါမ်ား ဂႏို၊႐ွန္ခရိြဳက္ စသည္)
 • သားအိမ္တြင္း အသားလံုးတည္ျခင္းႏွင့္ေနာက္ဆက္တြဲ သားအိမ္နံရ့္မ်ားထိခိုက္ပ်က္စီးျခင္း
 • နာတာ႐ွည္ေရာဂါမ်ား
 • သားအိမ္ျပင္ပတြင္ေနရာမွား၍ သေႏၶတည္ဖူးျခင္း (ectopic pregnancy)
 • ေမြးရာပါ ဗီဇဆိုင္ရာေရာဂါမ်ား ေၾကာင့္ပဲျဖစ္ပါတယ္။

မ်ိဳးပြားႏိုင္စြမ္းက်ဆင္းျခင္းကို ကာကြယ္ႏိုင္သလား?

မ်ိဳးပြားႏိုင္စြမ္းက်ဆင္းမႈကို ကာကြယ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဓိကျဖစ္ေစႏိုင္တဲ့ေနထိုင္မႈပံုစံမ်ားျဖစ္တဲ့

 • လိင္မႈဆိုင္ရာကူးစက္ေရာဂါမရေအာင္ကာကြယ္ျခင္း (အကာအကြယ္သံုးျခင္း၊ တစ္လင္တစ္မယားစနစ္က်င့္သံုးျခင္း စသည္)
 • အရက္ေသစာႏွွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးအလြန္အကြၽံသံုးစြဲမႈကိုေ႐ွာင္က်ဥ္ျခင္း
 • တစ္ကိုယ္ေရသန္႔႐ွင္းမႈ၊ မိန္းမကိုယ္သန္႔႐ွင္းမႈကို ဂ႐ုစိုက္ေပးျခင္း
 • ပံုမွန္က်န္းမာေရးေဆးစစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း တို႔ျဖင့္ ကာကြယ္ႏိုင္ပါတယ္။

အကယ္၍ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးဟာ အနည္းဆံုးတစ္ႏွစ္ၾကာသည္အထိ ကိုယ္ဝန္ရ႐ွိရန္ ႀကိဳးစားေနလ်က္နဲ႔မွ ကေလးမရဘူးဆိုရင္ေတာ့ ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈ႐ွိေနၿပီျဖစ္တဲ့အတြက္ သားဖြားမီးယပ္အထူးကုဆရာဝန္ႀကီးမ်ားနဲ႔ ျပသကာ ကုသမႈခံယူသင့္ေၾကာင္း အၾကံျပဳလိုက္ရပါတယ္။

ေမတၱာျဖင့္
စိုင္းျမတ္သူ

MyDoctor Telemedicine Application
Related posts
All ArticlesCovid - 19ကူးစက်တတ်သောရောဂါများအထွေထွေရောဂါများ

Rainy season and COVID19

1 Mins read
မိုးရာသီနဲ့COVID19 မိုးရာသီက Covid19 ကူးစက်ဖို့ရာ လွယ်ကူနိုင်လားဆိုတာကတော့ ပညာရှင်တေ ွစူးစမ်းအဖြေရှာနေ ဆဲဖြစ်ပါတယ် တချို့သုတေသနပြုသူတွေကတော့ စိုထိုင်းစ မြင့်မားတဲ့ရေငွေ့အခြေအနေက ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးပြန့်နှံ့မှုကိုနှေးကွေးစေတယ်လို့ဆိုကြပေမယ့်လည်း တချို့သော သုတေသနပြုသူတွေကတော့ အခန်းတွင်းအပူချိန်နိမ့်ကျပြီး စိုထိုင်းစမြင့်မားတဲ့အခြေအနေက ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး ပျံ့နှ့ံမှုကို ပိုပြီးဖြစ်ပေါ်aစေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုအခြေအနေကနေ ကမ္ဘာ အနှံ့ပြန့်ပွားဖို့ရာလွယ်ကူနိုင်တယ်လို့လည်းအကြံပြုကြပါတယ်…
All Articlesဖိုးဖိုးဖွားဖွား ကျန်းမာရေး

Monsoon season and elderly

1 Mins read
ဘိုးဘိုးဘွားဘွားတို့နဲ့ မုတ်သုံရာသီ မိုးဦးကျကာလရောက်လာခြင်းနဲ့အတူ ဘိုးဘွားမိဘသက်ကြီးရွယ်အိုတွေကိုစောင့်ရှောက်ကူညီဖို့ရာ ပိုပြီးလိုအပ်ကြမှာပါ။ ဒီကာလမှာ ရာသီတုပ်ကွေး၊ ရင်ကြပ်ရောဂါ၊ ဆင်တုပ်ကွေးစတဲ့ ရောဂါဘယများအပြင် ခြေလက်ကိုက်ခဲတာ၊ ဝမ်းလျောတာ၊ အိပ်ချိန်မမှန်တာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။ ရာသီဥတူအပြောင်းအလဲက ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲတွေကိုဖြစ်လာနိုင်တာမို့ မဖြစ်ခင်ကကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက် ဘိုးဘွားမိဘတွေအတွက်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ လုပ်ဆောင်သင့်တဲ့(၇)ချက်ကို ပြောပြပေးချင်ပါတယ် ၁။ ပူနွေးသောအစားအစာနှင့်ရေများကို စားသောက်ပေးပါ…
All Articlesစိတ်ကျန်းမာရေးအထွေထွေရောဂါများ

Humans that poison the environment part (2)

1 Mins read
လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းကို အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေသော လူစားများ (1)       Narcissistic သူများတွေကို blame ဖို့ သီးသန့် မွေးဖွားလာတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်က ဘယ်လောက်ပဲ ဝိုင်းပြောနေပါစေ၊ သူကဘယ်တော့မှ မမှားဘူး။ သူနဲ့ ဖြစ်တဲ့သူရဲ့ အမှားသာဖြစ်တယ်။ Narcissistic type တွေဟာ သူတို့ရဲ့…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *