အသံုးျပဳေသာ ေရာဂါ
-ဝက္ၿခံ။

ေဆးအၫႊန္း
-တစ္ေန႔တစ္ႀကိမ္၊ ၈ပတ္မွ ၁၂ပတ္ထိ လိမ္းရန္။

သတိျပဳရန္
-နွင္းခူ၊ ဝက္ၿခံႀကိး၊ အေရျပားေယာင္ယမ္းျခင္း၊
-အေရျပား ကြာေစေသာ ေဆးမ်ားနွင့္ တြဲဖက္မသံုးရ။

အထူးသတိျပဳရန္
-မ်က္လံုး၊ ပါးစပ္၊ နွာေခါင္းတြင္း၊ နႈတ္ခမ္းအတြင္းသားကဲ့သို႔ အေျမႇးမ်ားနွင့္ မထိေစရ၊
-ဆပ္ျပာအပါအဝင္ ေလာင္စားေစတတ္ေသာ ေဆးမ်ားနွင့္ တြဲဖက္မသံုးရ၊
-ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မ်ား သတိျပဳရန္။

ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား
-အေရျပား နီရဲျခင္း၊
-ေနထိ မခံနိုင္ျခင္း၊
-နႈတ္ခမ္းေျခာက္ျခင္း၊
-မ်က္စိနာျခင္း၊
-ဝက္ၿခံႂကြျခင္း၊
-အသားအေရာင္ ေဖ်ာ့သြားျခင္းမ်ား ျဖစ္ေစတတ္သည္။