ကိုယ္ဝန္တားေဆးေတြထဲမွာ ေနာက္ထပ္အသံုးမ်ားတဲ့ေဆးတစ္မ်ဳိးကေတာ့ progesterone only pill (POP) ျဖစ္ပါတယ္။ ေဈးကြက္ထဲမွာလည္း အလြယ္တကူရႏိုင္ၿပီး ေသာက္ရတာလည္းလြယ္ကူတာမို႔ အသုးံလည္းမ်ားၾကပါတယ္။ COC နဲ႔ကြာျခားတာကေတာ့ oestrogen မပါပဲ progesteroneတစ္မ်ဳိးပဲပါဝင္တာျဖစ္ပါတယ္။

ကိုယ္ဝန္ကို ဘယ္လိုကာကြယ္လည္းဆိုရင္ေတာ့ progesteroneအနည္းအမ်ားအေပၚမူတည္ၿပီး ကြာျခားႏိုင္ပါတယ္။ မ်ဳိးဥေႂကြတာကို လုံးဝပိတ္ပင္လိုက္တာ၊ သားအိမ္မွာအခြၽဲေတြထူထဲလာေအာင္လုပ္ၿပီး မ်ဳိးေအာင္ျခင္းကိုတားဆီးတာ စသျဖင့္ကိုယ္ဝန္မရရိွေအာင္ ကာကြယ္ေပးပါတယ္။

Progesterone only pillကလည္း COC လိုပဲ အခ်ိန္မွန္မွန္ တစ္ေန့တစ္လံုးမျပတ္ေအာင္ ေသာက္ရပါတယ္။ ၾကားထဲမွာရပ္လိုက္လို႔မရသလို ေသာက္ဖို႔ေမ့လို႔လည္းမရပါဘူး။ POP ေတြမွာ 3နာရီေနာက္က်လို႔ရတဲ့အမ်ဳိးအစားနဲ႔12နာရီေနာက္က်လို႔ရတဲ့ေဆးအမ်ဳိးအစားရိွပါတယ္။ အခ်ိန္မွန္တာအေကာင္းဆံုးျဖစ္ေပမယ့္ အနည္းငယ္ေနာက္က်လို႔ရပါတယ္။

ေဆးေသာက္ဖို႔ေနာက္က်တာ၊ ေမ့တာျဖစ္ၿပီဆိုရင္ေတာ့ အနည္းငယ္စိုးရိမ္ရပါတယ္။ ေနာက္က်တာ၊ ေမ့တာဘယ္ေလာက္ၾကာၿပီဆိုတာျပန္စဥ္းစားရပါမယ္။ 3နာရီေဆးေသာက္ေနရင္ 3နာရီေအာက္ေနာက္က်တာက စိုးရိမ္ဖို႔မလိုပါဘူး။ သတိရရခ်င္းေတာ့ တစ္လုံးေသာက္ရပါမယ္။ ပံုမွန္ေသာက္ေနက်အခ်ိန္မွာလည္း ေနက္တစ္လုံးေသာက္ၿပီး က်န္တဲ့ေဆးေတြလည္း ပံုမွန္ေသာက္ရပါမယ္။ 12နာရီေဆးလည္း အလားတူပါပဲ။ တစ္ေန႔တည္း2လံုးတိုက္ဆိုင္ရင္လည္း ေသာက္လို႔ရပါတယ္။

ေမ့တဲ့ေန႔မွာအတူမေနျဖစ္ရင္ ေဆးကိုအထက္ပါအတိုင္းေသာက္ၿပီး ေနာက္ထပ္48နာရီၾကာေအာင္ အတူေနရင္အကာအကြယ္သုးံတာ၊ အတူေနတာကိုေရွာင္ၾကဥ္တာတို႔ ျပဳလုပ္ရမွာပါ။ ေမ့တဲ့ေန႔မွာအတူေနမိသြားရင္ ေဆးကိုေသာက္ၿပီး emergency contraceptives (EC pill) ေသာက္သင့္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ကိုယ္ဝန္ရိွလာႏိုင္တာမို႔ ဂ႐ုတစိုက္ေနသင့္ပါတယ္။

POP ဟာလည္း အျခားေသာေဆးေတြလိုပဲ ကာကြယ္ႏိုင္စြမ္းျမင့္မားၿပီး 99%
ေလာက္ကာကြယ္ႏိုင္ပါတယ္။ အသုံးျပဳရတာလည္းလြယ္ကူတာမို႔ အဆင္ေျပႏိုင္ပါတယ္။ ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးအေနနဲ႔ ရာသီမမွန္တာ၊ လုးံဝထိမ္သြားတာ၊ ရာသီလာခ်ိန္မဟုတ္ပဲေသြးဆင္းတာေတြေတာ့ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မိမိနဲ့ကိုက္ညီမဲ့ေဆးကိုေရြးခ်ယ္ၿပီး ေသခ်ာေသာက္သင့္ပါတယ္။

Dr. ZZ