ပါ၀င္ေသာေဆး-Tinidazole။

ေဆးပံုစံ-ေဆးျပားပံုစံ။
အသံုးျပဳနိုင္ေသာ ေရာဂါမ်ား-အမီးဘားဝမ္းကိုက္ပိုးေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ဝမ္းကိုက္ေရာဂါႏွင့္ အသည္းျပည္တည္ျခင္း၊ ဝမ္းေလ်ာျခင္း၊ ဆီးလမ္းေၾကာင္း၊ သားေမြးလမ္းေၾကာင္းတြင္ျဖစ္ေသာ ကပ္ပါးပိုးေရာဂါမ်ား၊ ေလမဲ့ေပါက္ဖြားေသာ ပိုးမ်ား။
သံုးစြဲရန္အညႊန္း- တစ္ေန႔ ၅၀၀-၂၀၀၀မီလီဂရမ္။ ကေလးမ်ားတြင္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ႏွင့္ ေရာဂါေပၚမူတည္၍ ေဆးပမာဏကို ခ်ိန္ညွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။
အစာနွင္႔စားရန္သင္႔မသင္႔-အစာနွင့္ တြဲေသာက္ရန္။
လံုး၀အသံုးမျပဳသင္႔ေသာသူမ်ား-ပါ၀င္ေသာ ေဆးနွင့္ဓာတ္မတည့္သူမ်ား၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ႏွင့္ ႏို႔တိုက္မိခင္မ်ား၊ ေသြးေရာဂါရွိသူမ်ား၊ အာရံုေၾကာျပႆနာရွိသူမ်ား။
သတိျပဳရမည့္အခ်က္မ်ား-အရက္ေသာက္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။ ေသြးက်ဲေဆးေသာက္ေနသူမ်ား သတိျပဳသံုးစြဲပါ။

ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳး-ခံတြင္းပ်က္ျခင္း၊ လွ်ာထူျခင္း၊ ဗိုက္မအီမသာျဖစ္ျခင္း၊ ဆီးအေရာင္မဲျခင္း၊ အင္ျပင္ထျခင္း၊ ေသြးျဖဴဥနည္းျခင္း စသည္။
အျခား ေဆး၀ါးမ်ားနွင့္ ဓာတ္ျပဳျခင္းမ်ား-အရက္ျဖတ္ေဆးကဲ့သို႔ လကၡဏာမ်ားျဖစ္တတ္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ပိုးသတ္ေဆးမ်ားနွင့္ တြဲေသာက္ပါက ပိုးသတ္အားပိုေကာင္းေစပါသည္။

ေဒါက္တာခ်ိဳ(ေဆး ၁)