ပါ၀င္ေသာေဆး-Doxycycline HCl။

ေဆးပံုစံ-ေဆးေတာင့္ပံုစံ။
အသံုးျပဳနိုင္ေသာ ေရာဂါမ်ား-ဘက္တီးရီးယားပိုးမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ေရာဂါမ်ား။
သံုးစြဲရန္အညႊန္း-ပထမဆံုးေသာက္သည့္ေန႔တြင္ ၂၀၀မီလီဂရမ္၊ ေနာက္ရက္မ်ားတြင္ ၁၀၀မီလီဂရမ္ ေသာက္ရန္။ ကေလးမ်ားတြင္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ေပၚမူတည္၍ ေဆးခ်ိန္ညိွရန္လိုအပ္ပါသည္။
လံုး၀အသံုးမျပဳသင္႔ေသာသူမ်ား-ပါ၀င္ေသာ ေဆးနွင့္ဓာတ္မတည့္သူမ်ား။
သတိျပဳရမည့္အခ်က္မ်ား- ကေလးမ်ား ေသာက္သံုးပါက သြားအေရာင္မည္းျခင္း ျဖစ္တတ္ပါသည္။ (ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မ်ားေသာက္သံုးပါက ေမြးလာေသာကေလးတြင္ျဖစ္တတ္ပါသည္။) ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ႏွင့္နို႔တိုက္မိခင္မ်ား၊ အသက္ ၁၂ႏွစ္ေအာက္ကေလးမ်ား ဆရာဝန္ညႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္သာ သံုးစြဲပါ။

ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳး-ပ်ိဳ႕ျခင္း၊ အန္ျခင္း၊ အစားအေသာက္ပ်က္ျခင္း၊ လွ်ာေရာင္ရမ္းျခင္း၊ အေရျပားေရာင္ျခင္း၊ အင္ျပင္ထျခင္း။
အျခား ေဆး၀ါးမ်ားနွင့္ ဓာတ္ျပဳျခင္းမ်ား-ေသြးက်ဲေဆး၏ အာနိသင္ကို က်ေစပါသည္။ အစာအိမ္အက္ဆစ္ ေခ်ဖ်က္ေဆးမ်ားႏွင့္ တြဲမေသာက္သင့္ပါ။
ေဒါက္တာခ်ိဳ(ေဆး ၁)