အဆစ္အျမစ္အားေဆး။

ထုတ္ပိုးမႈပံုစံ
ေဆးျပား
ဂ်ယ္လ္လိမ္းေဆး။

ပါဝင္ပစၥည္းမ်ား
ဂလူကိုစမင္း၊
ကြန္ဒရိုင္တင္၊
ဗီတာမင္မ်ား၊
သတၱဳဓာတ္မ်ား၊

ေဆးအာနိသင္
၁။ ကြန္ဒရိုင္တင္သည္ အရိုးႏုမ်ား၏ ရုန္းျပန္နိုင္စြမ္းကို ထိန္းေပးကာ အဆစ္အျမစ္၏ အတြင္းသို႔ စိမ့္ဝင္ အာနိသင္ ေပးပါသည္။
၂။ ဂလူကိုစမင္းသည္ အဆစ္အျမစ္မ်ားကို သက္ေတာ့သက္သာ လႈပ္ရွားေစေသာ အဆစ္တြင္းအဆီနွင့္ အေၾကာမ်ားကို အားျဖည့္ေပးပါသည္။

အသံုးျပဳေသာ ေရာဂါမ်ား
-အဆစ္အျမစ္နာ ေရာဂါမ်ား
-သက္ႀကီး အရိုးအဆစ္နာေရာဂါမ်ား။

ေဆးအၫႊန္း
-တစ္ေန႔ ၂ျပား၊ အစာစားၿပီးေသာက္ရန္။

သတိျပဳရန္
ဂလူကိုစမင္းသည္ ငါးနွင့္ ခရုကမာမ်ားမွ ရရွိေသာ ခိုင္တင္ဓာတ္မွ ထုတ္လုပ္ထားသျဖင့္ ငါးနွင့္ ခရုကမာ မတည့္သူမ်ား သတိထားသံုးစြဲပါရန္။
-ဆီးခ်ိဳေရာဂါရွင္မ်ားနွင့္ ေသြးက်ဲေဆးေသာက္သံုးေနသူမ်ား၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မ်ား၊ နို႔တိုက္မိခင္မ်ား ဆရာဝန္ အၫႊန္းအတိုင္း သံုးစြဲရန္။