ပါဝင္ပစၥည္း
Ketoconazole 15mg၊
Clobestasol propionate 0.25mg။

အသံုးျပဳနိုင္ေသာ အေျခအေနမ်ား
-ေဗာက္ထျခင္း၊
-အဆီဖုမ်ားထြက္ကာ အေရျပားေယာင္ရမ္းျခင္း၊
-ဦးေရျပားေပၚတြင္ ေပြးေပါက္ျခင္း၊
-ဦးေရျပား အေရခြံကြာျခင္း၊
-ဦးေရျပား ယားယံျခင္း။

ေဆးအၫႊန္း
-ဆံပင္ကို ေရစြတ္၍ ေဆး ၅မီလီလီတာ(စားပြဲတင္ဇြန္း တစ္ဇြန္းေမာက္ေမာက္)ကို ဦးေရျပားအနွံ႔လိမ္း၍
၅မိနစ္ခန္႔ ထားပါ၊ ၿပိးမွ ေရေဆးခ်ပါ၊
-တစ္ပတ္ ၂ႀကိမ္၊ ၂ပတ္မွ ၄ပတ္ လိမ္းေပးပါ။

ေဆးမတည့္ပါက ဆက္မသံုးရ။