ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္း၊ ကေလးယူျခင္းဟာ အိမ္ေထာင္သည္အမ်ားစု စဥ္းစားထားတဲ့အေၾကာင္းအရာျဖစ္သလိုအေရးႀကီးတဲ့ေခါင္းစဥ္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ မိမိတို႔အစီအစဥ္ေတြ၊ အနာဂတ္စီမံကိန္းေတြကို စနစ္တက်စဥ္းစားၿပီး ကေလးယူဖို႔စီစဥ္တတ္ၾကပါတယ္။ ကိုယ္ဝန္ရိွတာကိုတားဆီးႏိုင္ဖို႔နည္းလမ္းေတြလည္းသုံးလာၾကပါတယ္။ ေဆးေသာက္တာ အကာအကြယ္သံုးတာေတြလည္းရိွပါတယ္။

နည္းလမ္းအကုန္လံုးကေတာ့ ကိုယ္ဝန္ကိုတားဆီးရာမွာအင္မတန္ထိေရာက္ၾကပါတယ္။ 100%နီးပါးကာကြယ္ေပးႏိုင္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္အဆိုပါနည္းလမ္းေတြက အမွားအယြင္းေတြရိွလာတာ၊ အာနိသင္ေလ်ာ့နည္းတာေတြရိွလာတဲ့အခါ မရည္ရြယ္ပဲရတဲ့ကိုယ္ဝန္ေတြကိုကာကြယ္ဖို့အတြက္ emergency contraceptives pills ေတြက အသုးံဝင္ပါတယ္။

EC pill ေတြမွာ 3ရက္အတြင္းေသာက္ရတဲ့ေဆးနဲ႔ 5ရက္အတြင္းေသာက္ရတဲ့ေဆးရိွပါတယ္။ ေစာေစာေသာက္ေလ ပိုၿပီးအစြမ္းထက္ေလျဖစ္တာေၾကာင့္ ေစာေစာေသာက္တာေတာ့အေကာင္းဆုံးပါ။ ေဆးေတြကေတာ့ မ်ဳိးဥေႂကြတာကိုေႏွာင့္ေႏွးေစၿပီး မ်ဳိးေအာင္တာကုိကာကြယ္ေပးပါတယ္။
ေသာက္ရမယ့္အခ်ိန္ေတြကေတာ့ ေသာက္ေနက် ကုိယ္ဝန္တားေဆးပံုမွန္မေသာက္မိတာ၊ ေသာက္ေနတာေမ့ၿပီး မေသာက္မိပဲအကာအကြယ္မဲ့ လိင္ဆက္ဆံမိတာ၊ အကာအကြယ္သုံးေပမယ့္ ေပါက္ၿပဲသြားတာစတဲ့အေျခအေနေတြမွာ ေသာက္သင့္ပါတယ္။

ေသာက္ၿပီးရင္ေတာ့ ေခါင္းကိုက္တာ၊ ဗိုက္နာတာ၊ ပ်ဳိ႕အန္တာေတြျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ေခါင္းကိုက္တာ ေတြက အေရးသိပ္မႀကီးေပမယ့္ အန္ၿပီဆိုရင္ေတာ့ စိုးရိမ္ရပါတယ္။ ေဆးအစြမ္းျပဖို႔ အခြင့္အလမ္း ေတာ္ေတာ္နည္းၿပီးကိုယ္ဝန္ရသြားႏိုင္ပါတယ္။ အန္သြားရင္ေတာ့ ေနာက္တစ္ေခါက္ေသာက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေဆးၫႊန္းအတိုင္း တိတိက်က်ေသာက္ရင္ေတာ့ ကိုယ္ဝန္ရတာကို ကာကြယ္ႏိုင္ပါတယ္။

အေရးႀကီးတာကေတာ့ emergency contraceptives pillကို အားကိုးၿပီး ကိုယ္ဝန္တားတဲ့နည္းလမ္းမသံုးပဲမေနမိဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ EC pill ဟာအေရးေပၚအေျခအေနမွာပဲသံုးသင့္ပါတယ္။ မိမိစြဲစြဲၿမဲၿမဲသုံးတဲ့ ကိုယ္ဝန္တားတဲ့နည္းလမ္းက ခ်ဳိ႕ယြင္းလာတဲ့အခ်ိန္မွာမွ သုးံသင့္ပါတယ္။ ေပါ့ေပါ့ဆဆေနၿပီး အကာအကြယ္မဲ့လိင္ဆက္ဆံၿပီးမွ အၿမဲတမ္းသံုးေနရင္ေတာ့ တစ္ႀကိမ္မဟုတ္တစ္ႀကိမ္တာ့ ကိုယ္ဝန္ရႏိုင္ပါတယ္။

Emergency contraceptives pills ေတြဟာလည္းအစြမ္းထက္တဲ့ေဆးေတြျဖစ္ပါတယ္။ ပံုမွန္ေသာက္သုးံဖို႔ေတာ့မသင့္ေတာ္ပဲ ရံဖန္ရံခါ အေရးေပၚအေျခအေနမွအသံုးျပဳၿပီး မရည္ရြယ္တဲ့ကိုယ္ဝန္ရတာကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ဖို႔ အသံုးျပဳရပါမယ္။

Dr. ZZ