ပါဝင္ေသာပစၥည္း-ပါရာဆီတေမာ ၆၅၀ မီလီဂရမ္။
ေဆးပံုစံ-ေဆးျပားပံုစံ။
အသံုးျပဳနိုင္ေသာ ေရာဂါမ်ား- ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ ရာသီလာခ်ိန္နာက်င္ျခင္း ၊ၾကြက္သားမ်ားနာက်င္ျခင္း၊ အဆစ္ေရာင္ျခင္း၊
သြားကိုက္ျခင္း၊ လည္ေခ်ာင္းနာျခင္း စေသာၾကြက္သားနွင့္အရုိး ျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ နာက်င္ျခင္း အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အေအးမိျခင္း ႏွင့္ဖ်ားနာျခင္း အမိ်ဳးမ်ိဴး။
သံုးစြဲရန္အညႊန္း- လူၾကီး ၁-၂ ျပား တစ္ေန႕ ၄ ၾကိမ္၊ ကေလး ၆-၁၂နွစ္ ၁/၂ -၁ ျပား တစ္ေန႔ ၄ၾကိမ္။
အစာနွင္႔စားရန္သင္႔မသင္႔-အစာစားျပီးမွ ေသာက္သံုးသင့္ပါသည္။
ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳး- ဤေဆးသည္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးနည္းေသာေဆးျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္အေရျပားနွင့္ ေသြးနွင့္ ပက္သက္ေသာျပႆနာမ်ား၊
ဓာတ္မတည့္ျခင္း ျဖစ္တတ္ပါသည္။ ေဆးပမာဏ မ်ားလြန္းပါက အသည္းထိခိုက္နိုင္ပါသည္။
လံုး၀အသံုးမျပဳသင္႔ေသာသူမ်ား-ပါ၀င္ေသာ ေဆးနွင့္ဓာတ္မတည့္သူမ်ား၊
သတိျပဳရမည့္အခ်က္မ်ား- ေက်ာက္ကပ္နွင့္ အသည္းမေကာင္းသူမ်ား ေဆးပမာဏ ခ်ိန္ညွိ၍ ေသာက္သင့္ပါသည္။

တြဲဖက္ အသံုးမျပဳသင့္ေသာ ေဆး၀ါးမ်ား- အရက္၊ ေသြးက်ဲေဆးမ်ား၊ အက္ပရင္၊ အသည္းကိုထိခိုက္ေစေသာေဆးမ်ားနွင့္ အသည္းတြင္းရွိ
အန္ဇိုင္းမ်ား အလုပ္ျမန္ေစေသာေဆးမ်ားနွင့္ တြဲဖက္ေသာက္သံုးျခင္း မျပဳသင့္ပါ။

ေဒါက္တာခ်ိိဳ(ေဆး ၁)