ပါဝင္ေသာပစၥည္း-မီဖန္နမစ္ အက္ဆစ္ ၂၅၀ သို႕ ၅၀၀ မီလီဂရမ္။
ေဆးပံုစံ-ေဆးျပားပံုစံ။
အသံုးျပဳနိုင္ေသာ ေရာဂါမ်ား- သာမန္နာက်င္မႈမွသည္ အခ်ိဳ႔ေသာျပင္းထန္နာက်င္မႈမ်ားတြင္ သံုးနိုင္ပါသည္။
(ဥပမာ။ ။ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ ထိခိုက္နာက်င္မႈမ်ား၊ သြားကိုက္ျခင္း၊ မီးတြင္းကာလ သူၾကီးကိုက္ျခင္း၊
ရာသီလာစဥ္နာက်င္ျခင္း၊ စသည္)။ ဖ်ားနာျခင္းတြင္လည္းသံုးနိုင္ပါသည္။
သံုးစြဲရန္အညႊန္း- ၂၅၀-၅၀၀မီလီဂရမ္ တစ္ေန႔ ၃ ၾကိမ္။ (၇ ရက္ထက္ ပိုမေသာက္ရ)
အစာနွင္႔စားရန္သင္႔မသင္႔-အစာနွင့္တြဲေသာက္ရန္။
ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳး-အစာအိမ္နွင့္အူလမ္းေၾကာင္း ျပႆနာမ်ား- ပ်ိဳ႔အန္ျခင္း၊ ၀မ္းေလ်ာျခင္း၊ ဗိုက္ေအာင့္ျခင္း၊
အစာမေၾကျခင္း၊ အျပင္ ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ အင္ျပင္ထျခင္း။ ပန္းနာရင္က်ပ္ေရာဂါထျခင္း။ တက္ျခင္းမ်ားလည္း
ျဖစ္တတ္ပါသည္။
လံုး၀အသံုးမျပဳသင္႔ေသာသူမ်ား-ေက်ာက္ကပ္နွင့္ အသည္းမေကာင္းသူမ်ား။ အတက္ေရာဂါရွိသူမ်ား။
သတိျပဳရမည့္အခ်က္မ်ား- အစာအိမ္ေရာဂါ သို႔ ျပႆနာမ်ားရွိပါက သတိျဖင့္ သံုးစြဲပါ။
တြဲဖက္ အသံုးမျပဳသင့္ေသာ ေဆး၀ါးမ်ား-ေသြးက်ဲေဆးမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ပိုမ်ားေစပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တြဲမသံုးသင့္ပါ။

ေဒါက္တာခ်ိဳ(ေဆး ၁)