ပါဝင္ေသာပစၥည္း-drotaverine HCL
ေဆးပံုစံ-ေဆးျပားပံုုစံ
အသံုးျပဳနိုင္ေသာ ေရာဂါမ်ား-ကိုယ္တြင္းအဂၤါမ်ားရွိ ၾကြက္သားမ်ားေၾကာင့္ နာက်င္ျခင္း(smooth muscle pain)
သံုးစြဲရန္အညႊန္း- ၁-၂ လံုး တစ္ေန႔ ၂-၃ ၾကိမ္။
အစာနွင္႔စားရန္သင္႔မသင္႔-
သတိျပဳရမည့္အခ်က္မ်ား-ထိုင္လ်က္ေဆးေသာက္ေနရင္းျဖင့္ပင္ သတိလစ္ျခင္းျဖစ္တတ္ပါသည္။

ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳး-ေဆး၏ အစြမ္းအာနိသင္မွာ မိနစ္အနည္းငယ္သာ ၾကာျမင့္ေလ့ရွိသျဖင့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးရွိေလ့ မရွိပါ။
ကိုယ္၀န္ေဆာင္မ်ားတြင္လည္း သေႏၶသားထိခိုက္ျခင္း မျဖစ္နိုင္ပါ။
တြဲဖက္ အသံုးမျပဳသင့္ေသာ ေဆး၀ါးမ်ား-မရွိပါ။

ေဒါက္တာခ်ိဳ(ေဆး ၁)